Možnosti platby

Kontaktní údaje

Název e-shopu: TheCoffee.cz

Provozovatel: TheCoffee s.r.o.

Sídlo: Zásadská 569/1, Střížkov, 190 00, Praha 9  

IČ: 11944871

Není plátce DPH

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 356831

Telefon: 727 825 456

E-mail: info@coffee.cz

Kontaktní adresa: Zásadská 569/1, Praha 9, 190 00  Provozní doba: PO – PÁ   8:00 – 16:00 hod.

NĚKTERÉ DEFINICE

 • Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 • Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží a to včetně ceny za jeho zabalení;
 • Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 • DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 • E-shop je internetový obchod provozovaný Námi na adrese thecoffee.cz, na kterém bude probíhat nákup Zboží;
 • Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 • My jsme společnost TheCoffee s.r.o., se sídlem
 • Zásadská 569/1, Střížkov, 190 00 Praha 9, IČO 11944871, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. C 356831 vedeném u Městského soudu v Praze, e-mail info@thecoffee.cz, telefonní číslo 727825456, právními předpisy označovaná jako prodávající;
 • Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 • Smlouva je kupní smlouva sjednaná na základě řádně vyplněné Objednávky zaslané prostřednictvím E-shopu, a je uzavřena ve chvíli, kdy od Nás obdržíte potvrzení Objednávky;
 • Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 • Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;
 • Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu. 

OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

 • Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 • Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 • CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
  • Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
  • Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
  • Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
  a. Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. 
  b. Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Stripe, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: zde
  c. Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

  d. Hotově při osobním odběru. Hotově lze hradit Zboží v případě převzetí v Naší provozovně. V případě platby hotově při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.
  • Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení Celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Faktura bude též fyzicky přiložena ke Zboží a dostupná v Uživatelském účtu.
  • Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.